homeicon1 03 בחר שירות

homeimageleft 03

חברת קומפיוטסט ישראל הוקמה בשנת 1986 על ידי יונה בן דוד, מומחה ובעל שם רב בענף הרכב בארץ ובעולם. החברה פועלת בשני מישורים: בתחום המכונים לבדיקות רכב (קומפיוטסט מעבדות ממוחשבות לרכב בע"מ) ובתחום הפיתוח והייצור של ציוד ממוחשב ומתקדם לבדיקות רכב (קומפיוטסט הנדסת ציוד לרכב). לקומפיוטסט פריסה ארצית של 13 מכוני בדיקה לרכב, שבהם מבצעים, בין השאר, בדיקות קניה לרכב בנזין, לרכב דיזל ולרכבי שטח, בדיקות לפני תום אחריות היצרן ורישוי שנתי (טסט).